Wine Spectators 100-punktsskala

Wine Spectator smakare granskar viner på följande 100-punktsskala:

  • 95-100 Klassiskt: ett fantastiskt vin
  • 90-94 Enastående: ett vin med överlägsen karaktär och stil
  • 85-89 Mycket bra: ett vin med speciella egenskaper
  • 80-84 Bra: ett fast, välgjordt vin
  • 75-79 Medioker: ett drickbart vin som kan ha mindre brister
  • 50-74 Rekommenderas inte

Färdiga viner, granskade från flaskan i blindprovningar, får en enda poäng. En poäng ges som ett intervall (t.ex. 90-94) indikerar en preliminär poäng, vanligtvis baserat på en fatprovning av ett oavslutat vin . Från och med mars 2008 bytte vi till att rulla fyra punkter för oavslutade viner. Till exempel kan ett vin få poäng 85-88, ett annat 87-90, ett annat 89-92. Vi tror att detta bättre återspeglar de subtila skillnaderna mellan viner och ger våra läsare bättre information för sina köpbeslut. De flesta tunnprovningar är blinda när de inte är blinda, detta noteras särskilt.